VERTEX PENSIOEN DXKlik om onze app te openenOpenen

 

 

Een tijdelijke oudedagslijfrente is een periodieke uitkeringen die u gedurende minimaal 5 jaar ontvangt. De uitkeringen beginnen in het jaar dat u de AOW-leeftijd heeft bereikt of binnen vijf jaar daarna. Met de uitkeringen krijgt u tijdelijk extra inkomsten.

Overgangsrecht

Sinds 1 januari 2014 mag de tijdelijke oudedagslijfrente niet eerder ingaan dan het kalenderjaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Tot 2014 was dit mogelijk vanaf het jaar waarin je 65 jaar werd. Op het lijfrentetegoed dat u vóór 1 januari 2014 heeft opgebouwd geldt overgangsrecht.  Heeft u na 2013 niet meer ingelegd op uw lijfrenteverzekering? Dan mag u vanaf het jaar waarin u 65 wordt het hele tegoed laten uitkeren in de vorm van een tijdelijke oudedagslijfrente.

Heeft u na 2013 nog wel ingelegd op uw lijfrenteverzekering? Dan mag u alleen het tegoed dat u op 31 december 2013 had opgebouwd vanaf het jaar waarin u 65 wordt laten uitkeren in de vorm van een tijdelijke oudedagslijfrente. Het deel dat u hierna heeft opgebouwd kunt u als tijdelijke oudedagslijfrente laten uitkeren vanaf het jaar dat u uw AOW-leeftijd bereikt of met een oudedagslijfrente.

Ingewikkelde materie

Zoals u heeft kunnen lezen is de lijfrentematerie bijzonder ingewikkeld geworden. Laat u dus bijstaan door de specialisten van VERTEX PENSIOEN DX!

Vraag & Antwoord

Betaalt u premies voor een lijfrente die (ook) recht geeft op een nabestaandenlijfrente? En voldoet deze lijfrente aan de voorwaarden? Dan mag u de premies aftrekken binnen uw jaar- en/of reserveringsruimte. Hieronder kunt u uw jaarruimte berekenen.

U kunt een lijfrente afsluiten in de vorm van een lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht. Een lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of beleggingsrecht moet voldoen aan de volgende voorwaarden om als lijfrente beschouwd te worden:

  • de lijfrente is afgesloten bij een toegelaten financiële instelling
    Denk hierbij aan een verzekeraar, bank, beleggingsonderneming, beheerder van een beleggingsinstelling of instelling voor collectieve belegging in effecten.
  • de lijfrente geeft recht op een periodieke uitkering die uitkeert als u op een vooraf bepaalde datum in leven bent of als u voor een vooraf bepaalde datum komt te overlijden
    Een periodieke uitkering betekent hier dat sprake moet zijn van vaste en gelijkmatige uitkeringen. Dat is bijvoorbeeld zo als u maandelijks een uitkering krijgt van € 300.00
  • de uitkering van de lijfrente moet voldoen aan bepaalde voorwaarden
    Deze voorwaarden zijn afhankelijk van wie de lijfrente uitkeert en van het soort lijfrente
  • u laat de lijfrente-uitkeringen op tijd ingaan of zet de lijfrente op tijd om in een andere lijfrente

Voldoet uw lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of -beleggingsrecht niet aan deze voorwaarden?

Dan is dit geen lijfrente waarvan u de premies of stortingen mag aftrekken.

Vanaf het moment dat u een uitkering aankoopt betaalt u belasting over deze uitkering.