VERTEX PENSIOEN DXKlik om onze app te openenOpenen

Banksparen is een mogelijkheid om aanvullend pensioen op te bouwen met fiscaal voordeel. De term banksparen is nogal verwarrend, omdat u ook mag beleggen. In beide gevallen staat uw geld op een geblokkeerde rekening die pas gaat uitkeren nadat uw pensioenleeftijd is bereikt.

Vraag & Antwoord

Het geld dat u met banksparen spaart, zet u op een geblokkeerde rekening. U kunt uw geld tussentijds alleen opnemen wanneer u langdurig arbeidsongeschikt bent. Hiervoor gelden specifieke voorwaarden. 

Tegen de tijd dat u stopt met werken, zo rond uw AOW-leeftijd, gebruikt u het opgebouwde vermogen als aanvulling op uw pensioen.

Belasting

 • Gewone spaarrekening: op een gewone spaarrekening betaalt u vermogensbelasting als u het bedrag hoger is dan een bepaald maximum.
 • Bankspaarrekening: bij banksparen betaalt u geen vermogensbelasting over het geld op uw bankspaarrekening.

Doel

 • Gewone spaarrekening: u kunt sparen voor elk doel.
 • Bankspaarrekening: u spaart voor een aanvulling op uw pensioen. 

Hoogte spaarbedrag

 • Gewone spaarrekening: u bepaalt zelf hoeveel en wanneer u spaart.
 • Bankspaarrekening: u kunt regelmatig geld storten. Het geld dat u stort, kunt u jaarlijks voor maximaal uw jaarruimte en/of reserveringsruimte aftrekken bij uw belastingaangifte. U betaalt alleen belasting op het moment dat u het geld laat uitkeren.

Opnemen

 • Gewone spaarrekening: u kiest zelf wanneer u het geld opneemt.
 • Bankspaarrekening: het moment van vrijkomen van het geld hangt samen met uw AOW-leeftijd. U kunt uw geld tussentijds alleen opnemen wanneer u langdurig arbeidsongeschikt bent. Hiervoor gelden specifieke voorwaarden.

Rente

 • Gewone spaarrekening: de rente die u ontvangt, is over het algemeen lager dan bij banksparen.
 • Bankspaarrekening: de rente die u ontvangt als u gaat banksparen is over het algemeen iets hoger.

Banksparen is niet mogelijk op een gezamenlijke rekening. De geblokkeerde rekening moet gekoppeld zijn aan een betaalrekening op uw eigen naam.

In de opbouwfase en uitkeringsfase ontvangen uw erfgenamen uw bankspaarsaldo. In de opbouwfase en uitkeringsfase kunnen uw erfgenamen de rekeningen op hun naam zetten.

Banksparen bij een bank valt onder het depositogarantiestelsel van de Nederlandsche Bank. De overheid staat in dat geval garant bij een faillissement van de bank. Dat houdt in dat u uw gespaarde bedrag tot € 100.000,00 altijd terugkrijgt.

Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de voorwaarden van de uitkering van uw gespaarde pensioen. Bijvoorbeeld over wanneer u kunt uitkeren en de duur van de uitkering. 

U bent niet verplicht uw extra pensioen te laten uitkeren door de aanbieder van uw bankspaarrekening. Dat kan ook bij andere banken en verzekeraars. De hoogte van uw extra pensioen kan per aanbieder verschillen. Dat heeft te maken met: 

 • de kosten van de aanbieder (hoe hoger de kosten, hoe lager uw extra pensioen)
 • de hoogte van de rente van de aanbieder (hoe hoger de rente, hoe hoger uw extra pensioen)

Het is niet mogelijk het gespaarde bedrag in één keer te laten uitbetalen. Wilt u dat toch? Dan betaalt u de verschuldigde belastingen en premies en krijgt u een boete (revisierente) van de Belastingdienst. Deze boete kan oplopen tot 20% van het gespaarde bedrag.

Als u pensioen onvoldoende is kunt u het tekort aanvullen door te gaan sparen voor een lijfrentekapitaal via een bankspaarrekening. Met deze rekenmodule berekent u welk eindkapitaal u mag verwachten. Let op: er wordt geen rekening gehouden met fiscale regels en kosten.

Als u weet hoe lang u een lijfrente-uitkering wilt en u weet de hoogte van het beschikbare lijfrentekapitaal, dan kunt u met deze rekenmodule berekenen hoe hoog die uitkering kan zijn. Let op: er wordt geen rekening gehouden met fiscale regels en kosten.