VERTEX PENSIOEN DXKlik om onze app te openenOpenen

Algemene Ouderdomswet (AOW)

 

De AOW vormt de 1e pijler van het pensioenstelsel. Het is het basisinkomen om te kunnen rondkomen. Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op.

De hoogte van de AOW wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van het minimumloon.

Vraag & antwoord

U bouwt een volledige AOW-uitkering op als u in de 50 jaar voordat uw AOW-uitkering ingaat, in Nederland heeft gewoond. Voor ieder jaar dat u mist, wordt de AOW met 2% gekort.

Als uw AOW-leeftijd bijvoorbeeld 66 jaar is, dan start de opbouw van uw AOW bij 16 jaar. Woonde u al die tijd in Nederland? Dan heeft u een volledige AOW-uitkering opgebouwd. Bent u (in dit voorbeeld) 20 jaar als u in Nederland komt wonen, dan mist u 4 jaar AOW-opbouw en krijgt u 8% minder AOW. Die jaren kunt u inkopen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De hoogte van uw AOW-uitkering hangt onder meer af van uw woonsituatie. Bijvoorbeeld of u alleen woont of samenwoont. De hoogte van het pensioen van de Algemene Ouderdomswet (AOW) wordt afgeleid van het minimumloon.

 

Actuele AOW bedragen

De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop de AOW-uitkering ingaat. Vanaf dat moment hebt u ook te maken met andere belastingtarieven en heffingskortingen. Met de rekentool hieronder kunt u uw AOW-leeftijd berekenen.

 

De AOW-leeftijd hangt af van de levensverwachting. Deze kunt u hieronder berekenen. Bent u geboren na 30 september 1961? Dan is uw AOW-leeftijd nog niet bekend. Maar deze is minimaal 67 jaar en 3 maanden. Kijk ieder jaar in januari wat uw AOW-leeftijd is. De AOW-leeftijd is 5 jaar van tevoren bekend.

 

U vraagt uw AOW-uitkering aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U regelt de aanvraag via internet of met een formulier. Als u in het buitenland woont, moet u de AOW-uitkering in uw woonland of bij de SVB aanvragen.

U krijgt automatisch ongeveer 5 maanden vóór uw AOW-leeftijd een brief van de SVB. Daarin staat hoe u uw AOW-uitkering aanvraagt. Als u 3 maanden voor uw AOW-leeftijd nog geen brief heeft ontvangen, kunt u het beste zelf contact opnemen met de SVB.

 

Login op de site van SVB

Bent u van plan om met uw AOW buiten Nederland te gaan wonen? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u per land nagaan wat er met uw AOW gebeurt als u emigreert.

Als er geen verdrag is met het land waar u naartoe gaat verhuizen, dan kunt u alleen de AOW voor gehuwden blijven ontvangen. Dit geldt ook als u alleenstaand bent. Deze uitkering is per persoon lager dan die voor ongehuwden. Reden is dat uw leefsituatie niet kan worden gecontroleerd in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft.