VERTEX PENSIOEN DXKlik om onze app te openenOpenen

VERTEX PENSIOEN DX richt zich uitsluitend op pensioenvoorzieningen voor de werkgever, werknemer en ondernemers. Daarbij houden wij onder meer rekening met de feitelijke situatie, de wensen en behoeften, de financiële mogelijkheden en – uiteraard – het wettelijke kader.

Ons adviestraject is in vijf stappen te verdelen:

1. Inventarisatie
2. Analyse
3. Advies
4. Inkoopbegeleiding
5. Implementatie

Beheerwerkzaamheden door VERTEX PENSIOEN DX vinden plaats op basis van een Service Level Agreement.

VERTEX PENSIOEN DX verricht haar werkzaamheden uitsluitend op declaratiebasis. In de meeste gevallen is dat de door ons bestede tijd maal een uurtarief.